Showing all 7 results

Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Bảo Mã chuyên cung cấp các sản phẩm từ màng PE như các màng đơn đa lớp LLDPE, HDPE, PP đáy bằng, cắt siêu, túi hột xoài, shopping bag…

Bao bì HD

Cuộn HD

Bao bì HD

Túi HD

Bao bì HD

Túi rác rời

Bao bì HD

Túi siêu thị

Bao bì HD

Túi siêu thị

Bao bì HD

Túi xốp